5e fase

5e fase

Bouwvoorbereiding

Nu de bouwaanvraag is ingediend kunt u er voor kiezen om ons een bestek op te laten stellen. Een bestek is een uitvoerige omschrijving van de werkzaamheden, het gebruik van materialen, de garantievoorwaarden, de uitvoeringsduur etc. Het bestek is bedoeld om tot een goede prijsvorming te komen en discussies achteraf te voorkomen. Nadat het bestek is opgesteld kunnen wij samen met u bekijken welke aannemers u uitnodigt om een prijsaanbieding op te stellen. Tijdens het opstellen van de prijsaanbieding kunnen de geselecteerde aannemers een beroep doen op ons bureau met eventuele vragen over de tekeningen en het bestek.

Vervolgens kunt u de prijsaanbieding op twee manieren uit laten voeren:

• U kunt het werk aanbesteden. Dat wil zeggen: de aannemer met de laagste prijsaanbieding gaat het werk uitvoeren.

• U kunt het werk gunnen.

Dat wil zeggen: u ontvangt van de door u uitgenodigde aannemers een prijsaanbieding die u samen met ons vergelijkt. Uiteindelijk bepaalt u welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Dit kan de aannemer zijn met de laagste prijsaanbieding maar het kan ook de aannemer zijn waarbij u het ‘beste’ gevoel hebt. Uiteindelijk zal er een aannemingscontract opgesteld worden waarin alle afspraken nog eens schriftelijk worden vastgelegd.

Ga naar fase 6/7